10
paź

ARP Games


Informacje

Firma: ARP Games
Prowadzący: Remigiusz Kopoczek

Data: 2.12.2017
Miejsce: The Communication University of China (CUC)

ARP Games

Głównym celem ARP Games jest wspieranie rozwoju przemysłu gier w Polsce. Nasze wsparcie opiera się na pomocy zarówno finansowej jak i organizacyjnej, jak również rozwijaniu kompetencji zawodowych przyszłych i obecnych projektantów gier. Główną ideą akceleracji jest wspieranie młodych zespołów projektowych nie mających dostępu do odpowiednich źródeł finansowania, organizacji czy też zasobów ludzkich. Efektem tego programu będzie stworzenie nowych firm, wyposażonych we wszystkie niezbędne narzędzia, pomoc finansową oraz, co najważniejsze, wsparcie mentorów. W zależności od potrzeb zespołów wsparcie może obejmować jeszcze pomoc w wypromowaniu i pozyskaniu dalszego finansowania projektu.

Wszystko o ARP Games [https://arpgames.pl/en/home/]

Gry_02_ARP_Kopoczek Remigiusz

Dr Remigiusz Kopoczek jest prezesem zarządu spółki ARP Games (Akceleratora Gier Wideo). Adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej na Uniwersytecie Śląskim. Współtwórca pierwszego w Polsce kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej (studiów pierwszego i drugiego stopnia). Laureat Nagrody Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za rozwój innowacyjnego, praktycznego kierunku artystycznego „projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”.