25
lis

OBOJĘTNOŚĆ ZAKAZANA! WARSZAWA I INNE TEMATY WYSTAWA Z KOLEKCJI GALERII PLAKATU AMS


Informacje o wystawie

Kurator: Maria Kurpik

Data: 25.11-3.12.2017
Miejsce: Beijing 1+1 Art Center, Pekin

Katalog wystawy „Obojętność zakazana” (pdf)

Wystawa ma na celu ukazanie osiągnięć polskiego plakatu współczesnego, który mimo wielu transformacji artystyczno-stylistycznych jakie przechodził w ostatnim ćwierćwieczu, niezmiennie stanowi ważną część międzynarodowego dziedzictwa kulturowego.

Tematyka wystawy łączy dzisiejszy, „młody” wymiar artystyczny prezentowanych dzieł, z próbą podjęcia dyskusji w zakresie ważnych, tych wielkich, ale także powszednich, drobnych problemów, towarzyszących nam codziennie. Bez względu na ich wymiar nie powinniśmy i nie możemy pozostać na nie obojętni. Budują bowiem naszą rzeczywistość i tylko od nas zależy jak dalece będzie ona dla nas przyjazna i bezpieczna. Pomocą w tym mogą być podejmowane kampanie reklamowe poświęcone kształtowaniu otaczającego świata i naszej na niego wrażliwości.

Wybrany zestaw plakatów, który powstał z wyboru prac nadesłanych na kolejne edycje konkursów ogłaszanych przez Galerię AMS, znakomicie obrazuje nie tylko zmiany zachodzące współcześnie w sposobie obrazowania tematu, ale jest też odbiciem ważkich społecznie przesłań, niezależnie od ich wymiaru, lokalnego „warszawskiego”, czy też szerszego, ogólnokrajowego a nawet światowego.

Maria Kurpik

Galeria Plakatu AMS powstała w 2004 roku. To prawdopodobnie największy konkurs dla młodych grafików w Polsce. Jest projektem non-profit, którego celem jest rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną, promowanie dobrze zaprojektowanego plakatu oraz zbliżenie środowisk reklamowego i akademickiego. Innymi słowy, naszym celem jest pokazanie, że reklama też może być sztuką. Sztuką, która sprzedaje.
Jądrem projektu są otwarte konkursy na plakat o tematyce społecznej i kulturalnej. Biorą w nich udział studenci szkół artystycznych, ale też uznani graficy-projektanci. W 2015 roku w konkursie poświęconym uniwersalności twórczości Szekspira zwyciężył plakat Lexa Drewińskiego. Wybór ten tak komentował prof. Janusz Górski, kurator Galerii Plakatu AMS:
– To, co szczególnie godne uwagi w tej edycji konkursu, to absolutna zgodność wszystkich członków jury w wyborze zwycięskiej pracy – mówi prof. Janusz Górski, kurator konkursu Galerii Plakatu AMS. – Jeszcze większe było zaskoczenie, gdy przedstawiciel audytora konkursu, firmy KPMG, odczytał nazwisko zwycięzcy. Okazał się nim Lex Drewinski, polski grafik przez lata mieszkający i pracujący w Berlinie, dzisiaj także wykładowca Szczecińskiej Akademii Sztuki. Myślę, że nie będzie przesady w stwierdzeniu, że to najwybitniejszy, żyjący, polski twórca plakatów.
Co roku na konkurs napływa kilkaset prac i jest bodaj największy konkurs dla młodych grafików w Polsce. Prace laureatów są eksponowane w ogólnopolskich kampaniach na citylightach AMS w wiatach przystankowych. Wybrani uczestnicy odbyli staże w czołowych agencjach reklamowych, część z nich rozpoczęła tam pracę.
Bardzo ważne jest dla nas, żeby konkurs był całkowicie transparentny, dlatego nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa audytor, od wielu lat jest z nami firma KPMG. Dla zachowania anonimowości prace opatrzone są godłami i przesyłane do siedziby audytora. Staramy się, by w jury były reprezentowane różne środowiska: akademickie, reklamowe i projektowe. W tym roku odbędzie się osiemnasta edycja konkursu. Tym razem pod hasłem ” Rzeczpospolita = rzecz wspólna”. Wszystkie działania, przebieg konkursu, nagroda pieniężna dla laureata, a w końcu kampania outdoorowa jest finansowana w całości z środków własnych AMS.