3
lis

Polska branża gier wideo – przeszłość i teraźniejszość


Informacje o wykładzie

Autor: Remigiusz Kopoczek

Agenda:

  • historia branży gier i najważniejsze tytuły – począwszy od lat 80. XX wieku do współczesności;
  • analiza rozwoju branży, związki z kulturą polską, europejską i światową;
  • współpraca polskich twórców gier z najważniejszym ośrodkami zagranicznymi;
  • wpływ współczesnej literatury i kina polskiego na branżę gier;
  • metody wsparcia branży gier przez jednostki skarbu państwa na przykładzie pierwszego akceleratora gier wideo w Polsce założonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski oraz Powiat Cieszyński.

 

 

Dr Remigiusz Kopoczek jest prezesem zarządu w spółce ARP Games (Akcelerator Gier Wideo). Adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej na Uniwersytecie Śląskim. Współtwórca pierwszego w Polsce kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej (studiów pierwszego i drugiego stopnia). Za rozwój tego innowacyjnego i praktycznego kierunku artystycznego otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.