5
lis

Zrozumieć przeznaczenie. Multimedia i ich interaktywny język na przykładzie realizacji Pracowni Działań Multimedialnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach


Informacje o wykładzie

Autor: Ksawery Kaliski

Data i miejsce:

1) 1.12.2017 – Gengdan Institute of Beijing University of Technology (BDG), Pekin

2) 4.12.2017 – Hunan Normal University, Changsha

3) 6.12.2017 – Wuhan University, Wuhan

Agenda:

  • Ogólna informacja o Pracowni Działań Multimedialnych na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach.
  • Techniki: duży nacisk na działania eksperymentalne i stosowanie nowatorskich technik multimedialnych. Młodzi twórcy mają możliwość badania współczesnej kultury wizualnej przez pryzmat nowoczesnych technologii multimedialnych i komunikacyjnych.
  • Tematyka prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich): animacja, eksperyment wizualny, projektowanie interfejsów, gier komputerowych, kreacja i produkcja widowisk multimedialnych, klipów wideo i aplikacji interaktywnych, mappingu oraz vj’ingu.
  • Współczesna definicja projektanta, twórcy czy badacza.

Przewidywany czas spotkania – 90 min.

Ksawery Kaliski ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuki za pracę interaktywną wykorzystującą sztuczną inteligencję PR•OR•OK. Od 2003 roku prowadzi firmę Artmediale zajmującą się szeroko rozumianym designem, rzeźbą i sztuką multimediów. Współpracuje z projektantami, informatykami i muzykami przy zaawansowanych projektach multimedialnych. Dla UNESCO stworzył opracowanie prezentacji multimedialnej Pamięć Polski – Pamięć Świata. Jest autorem koncepcji interaktywnego Muzeum Chopina w Warszawie oraz koncepcji interaktywnej wystawy nowych sal w Kopalni Soli „Wieliczka” (UNESCO) oraz interaktywnej instalacji EON dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od kilku lat tworzy monumentalne rzeźby stacji drogi krzyżowej w Jastrzębiu Zdroju. Trzykrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 2011 został odznaczony medalem ASP w Katowicach, a w 2015 – Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Działań Multimedialnych macierzystej uczelni.
Więcej o Pracowni Działań Multimedialnych