14
lis

„Znamiona czasu – polski plakat współczesny”


Informacje o wystawie

Data: 4-14.12.2017
Miejsce:  Art Gallery of Hunan Normal University, Changsha

Współczesny polski plakat przyjął bardzo ekspresyjną poetykę, tworząc niezmiernie interesujące zjawisko, zwłaszcza na tle tzw. polskiej szkoły plakatu. Reprezentuje sam siebie i wyraźnie określa własną tożsamość. To sprzyja postawom, które traktują sztukę jako dokument lub nawet świadectwo doświadczeń własnych artysty. Wśród młodych plakacistów często spotkać można postawę dystansującą się wobec tego, co dla starszego pokolenia grafików było istotą tożsamości twórczej. Nastąpiła pewnego rodzaju asceza języka plakatu. Został „oczyszczony” ze zbędnych elementów, zakłócających przesłanie. Stał się bardziej dosłowny, a przesłania dosadniejsze, bardziej jednoznaczne.
Współczesny plakat bardzo szybko stał się obiektem kolekcjonersko-galeryjnym. Fakt ten jeszcze kilka lat temu budził zajadłe dyskusje, dziś nie dziwi, a nawet został zaakceptowany przez większość artystów. Wielu tworzy tak zwane plakaty autorskie (projektowane bez zlecenia), wymyślając np.: swój teatr albo kino, projektując plakaty do fikcyjnych spektakli lub filmów. Prace te, zgłaszane na różne konkursy, często zdobywają prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
W kontekście powyższych rozważań można sformułować wniosek, że obecnie w Polsce nie zaistniało wprawdzie zjawisko „nowej szkoły polskiego plakatu”, ale niewątpliwie jesteśmy świadkami narodzin nowej rzeczywistości, estetyki i nowego stylu polskiej grafiki plakatowej.
Ekspozycja ma za zadanie pokazać różne aspekty sztuki młodego pokolenia polskich plakacistów, prezentując je w kontekście współcześnie powstałych prac mistrzów. Będzie to znakomita okazja do analiz i porównań w zakresie poetyki obrazu, będzie można prześledzić wpływ nowoczesnych technologii na stylistykę plakatu a przede wszystkim zapoznać się z efektami ewolucji, wyraźnie widocznej w sferze przekazywania treści reklamowych, w obszarach porozumiewania się twórcy z odbiorcą.